wersja jezykowa angielska
 
menu - projekty menu-koło teatralne
Z Małej Szkoły w Wielki Świat


Ważnym projektem, w którym uczestniczy nasza szkoła jest projekt "Z Małej Szkoły w Wielki Świat". Pieniądze na realizację tego projektu pochodzą ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki).

Głównym celem tego projektu jest wsparcie uczniów małych szkół z klas I-VI w rozwijaniu trzech kompetencji kluczowych tj.: matematycznych i podstawowych kompetencji naukowo-technicznych, społecznych i obywatelskich oraz umiejętności uczenia się. Projekty są realizowane przez przeszkolonych nauczycieli na podstawie przygotowanych scenariuszy zajęć, a ich tematy i proponowane działania będą wspierały integrację szkoły ze środowiskiem lokalnym.

W programie biorą udział szkoły z dziewięciu województw: dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, mazowieckiego, opolskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego - po 12-13 Małych Szkół z każdego województwa, w tym 36 szkół większych (od 71 do 110 uczniów) i 74 szkoły mniejsze (do 70 uczniów)

Projekt rozpoczął się 1 grudnia 2009 r. i potrwa do końca października 2013 r. Działania w szkołach są prowadzone od czerwca 2010 r. do września 2013 r., również w czasie wakacji.

Wszelkie informacje na temat tego projektu można znaleźć na stronie: www.malaszkola.pl