`
menu - projekty menu-koło teatralne
Szklanka mleka
 
Program „Szklanka mleka” kierowany jest do placówek oświatowych za pośrednictwem Agencji Rynku Rolnego. Przedmiotem dopłat jest mleko i przetwory mleczne o zawartości tłuszczu min. 1%, dostarczane w opakowaniach jednostkowych oraz wyprodukowane w zakładach spełniających wymagania sanitarno - weterynaryjne UE. Każde dziecko otrzymuje porcję świeżego mleka. Celem tego programu jest dbałość o zdrowie dzieci i młodzieży oraz edukacja w zakresie zdrowego żywienia. Mleko w szkole w ciągu dnia zapewnia dzieciom zdrowie, ułatwia naukę, dodaje energii.